Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1524 Lượt xem

Chính sách hỗ trợ cho người lao động, sinh viên, học sinh tham gia học tập và làm việc ở nước ngoài

Cơ hội tốt cho người tham gia đi học tập và làm việc ở nước ngoài

http://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/NGHI-QUYET-11-HO-TRO-XKLD-2021-2025-HDND-TINH-TRA-VINH.pdf

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023