Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp và các quy định hiện hành của Nhà Trường nhằm tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm và thực hiện các dịch vụ trong sinh viên.

I. Chức năng

Tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan đến tư vấn, hướng nghiệp, việc làm, trực tiếp hoặc liên kết xuất khẩu lao động, dạy nghề cho người lao động và dạy nghề theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

II. Nhiệm vụ

1. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bao gồm:

– Tư vấn học nghề cho sinh viên – học sinh và người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

– Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên – học sinh và người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

– Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

– Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho sinh viên – học sinh và người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên – học sinh và người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

– Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

– Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

– Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

– Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp nghề, sát hạch nghề, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Share ButtonTHÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023