Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1713 Lượt xem

Thông báo về việc tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2020

banner-viec-lam

Ban Tổ chức Ngày hội việc làm Thông báo về việc tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2020 với thời gian và địa điểm như sau

Thời gian: Từ 7h30 – 12h30, ngày 28/11/2020 (Thứ bảy)

Địa điểm: Lối vào Giảng đường D5, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

Chi tiết thông báo đính kèm

Danh sách doanh nghiệp tham gia ngày hội và doanh nghiệp tuyển dụng

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023