Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Hỏi: Theo Bộ Luật lao động năm 2019, NLĐ đồng thời có 2 hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì NSDLĐ có được gộp 2 hình thức kỷ luật lao động tương ứng với 2 hành vi vi phạm đó không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 122 BLLĐ 2019 thì khi một NLĐ đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật lao động cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Hỏi: NSDLĐ quy định cụ thể trách nhiệm vật vất trong Nội quy lao động (NQLĐ) như thế nào?

Trả lời:

Trách nhiệm vật chất trong NQLĐ được quy định cụ thể như sau: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại. (Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 69 NĐ 145/2020/NĐ-CP)

Hỏi: NSDLĐ phải thông báo hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ chưa đủ 15 tuổi cho ai?

Trả lời:

Khi phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, NSDLĐ tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở mà NLĐ là thành viên, người đại diện theo pháp luật của NLĐ chưa đủ 15 tuổi. (Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 NĐ 145/2020/NĐ-CP).

Hỏi: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu và được tính như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 123 BLLĐ 2019:

“1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của NSDLĐ thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. NSDLĐ phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”.

(Nguồn: Hỏi – đáp về Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết của Vụ pháp chế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2021)

Văn Thiện sưu tầm, trích dẫn

Nguồn: Phổ biến pháp luật lao động Trà Vinh

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng B11.202, B11.302 Tòa Nhà B1, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com