Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Nhân sự

 

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ
TS.Huỳnh Mỹ Phượng Giám đốc Điện thoại: 0918 831442

Email: myphuong_huynh@tvu.edu.vn

ThS Nguyễn Duy Phó Giám đốc Điện thoại: 0919 808655

Email: duynguyen@tvu.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Mai Kha Phó Giám đốc  Điện thoại: 0939 185399

Email: maikha@tvu.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Phượng Chuyên viên
Điện thoại: 0907 492588

Email: nthongphuong@tvu.edu.vn

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com