Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Nhân sự

 

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ
 

ThS Nguyễn Duy

 

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919 808655

Email: duynguyen@tvu.edu.vn

 

ThS Nguyễn Thị Mai Kha

Phó Giám đốc

Phòng Đào tạo – Thông tin thị trường lao động

Điện thoại: 0939 185399

Email: maikha@tvu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Hồng Phượng

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp – Tài vụ

Điện thoại: 0907 492588

Email: nthongphuong@tvu.edu.vn

 

Đinh Văn Hiện

 

Phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0937 017869

Email: dinhvanhien@tvu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0942 059442

Email: nttthao@tvu.edu.vn

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO
video 2

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com