Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

ISO Trung tâm

1. Quy trình giới thiệu việc làm cho sinh viên

STT

Tên Biểu Mẫu

Ký Hiệu

01

Thông tin về ngành nghề và số lượng SV tốt nghiệp

QT7.5/GTVL-BM1

02

Thông báo tuyển dụng

QT7.5/GTVL-BM2

03

Phiếu thông tin ứng viên 

QT7.5/GTVL-BM3

04

Giấy giới thiệu

QT7.5/GTVL-BM4

05

Kế hoạch phỏng vấn tuyển dụng

QT7.5/GTVL-BM5

06

Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển

QT7.5/GTVL-BM6

07

Thông báo kết quả SV trúng tuyển

QT7.5/GTVL-BM7

08

Báo cáo số liệu việc làm

QT7.5/GTVL-BM8

 

 

2. Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng B11.202, B11.302 Tòa Nhà B1, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com