Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1210 Lượt xem

Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ kinh nghiệm về công tác hướng nghiệp việc làm, hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên

Trong khuôn khổ dự án nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp ở các Trường Đại học Việt Nam, Trường Đại học Trà Vinh là một trong 08 trường Đại học của Việt Nam tham gia dự án và là Trường duy nhất trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tham gia vào dự án trên.

V2WORK Tay Nguyen

(Đại diện các Trường Việt Nam và Châu Âu tham gia dự án)

Với những hoạt động đã thực hiện trong việc chăm lo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp trong hơn 15 năm qua. Trường Đại học Trà Vinh xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm và được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ra Quyết định thành lập vào năm 2017. Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, hổ trợ sinh viên thực tập, hợp tác doanh nghiệp, khảo sát thị trường lao động, lần theo dấu vết sinh viên và hỗ trợ việc làm sinh viên. Với nhiệm vụ trên Trung tâm Dịch vụ việc làm đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo của nhà trường từ khâu tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ cơ hội việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

T.Duy

(Ông Nguyễn Duy, PGĐ Trung tâm DVVL Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ kinh nghiệm)

Với những kinh nghiệm và kết quả trong công tác hướng nghiệp việc làm và hợp tác doanh nghiệp trong thời gian qua. Ngày 17/01/2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, trong khuôn khổ dự án V2Work lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm có buổi chia sẻ kinh nghiệm với một số Thầy/Cô ở các Phòng, Ban và các Khoa của Trường Đại học Tây Nguyên về công tác hướng nghiệp việc làm, hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên. Đồng thời, hỗ trợ Trường Đại học Tây Nguyên từng bước thành lập Trung tâm Hướng nghiệp việc làm sinh viên sau này.

Đó là hoạt động mà mục tiêu của dự án V2Work đặt ra sau khi kết thúc dự án với hy vọng nhân rộng và kết nối với các Trung tâm Hướng nghiệp việc làm sinh viên của các trường đại học lại với nhau nhằm nâng cao công tác hỗ trợ và tìm kiếm việc làm cho sinh viên ở các Trường tại Việt Nam.

1

(Thầy/ Cô Trường Đại học Tây Nguyên tham dự)

Được biết trong thời gian tới với cương vị là thành viên của Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Việt Nam, Trường Đại học Trà Vinh sẽ có kế hoạch tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng một hệ thống liên kết các Trung tâm hướng nghiệp việc làm sinh viên ở các Trường Cao đẳng trong Hiệp hội nhằm đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp và nâng cao công tác hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên tốt hơn.

 

Nguyễn Duy

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023