Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1506 Lượt xem

Thông báo về việc giới thiệu sinh viên thực tập hưởng lương tại doanh nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh thông báo cơ hội thực tập hưởng lương tại doanh nghiệp 

1. Số lượng: 100 thực tập sinh.

2. Chuyên ngành: Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh thuộc khối ngành Kinh tế.

3. Nơi thực tập: Thực tập tại các Công ty Bảo việt Nhân thọ ở các tỉnh thành trong cả nước.

4. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 31/5/2021

Chi tiết thong báo kèm theo

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023