Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
86 Lượt xem

Quy định về khiếu nại trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật lao động

Trong quá trình lao động, người sử dụng lao động và người lao động rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn lao động không giải quyết được, để bảo vệ được quyền và lợi ích của mình thì người lao động nên nắm được “Khiếu nại thế nào cho đúng quy định?”

Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Thực tế, rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động lợi dụng những điểm yếu của người lao động như nhu cầu việc làm, thiếu hiểu biết về pháp luật,… để đưa ra những quyết định xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Để tự bảo vệ mình, người lao động nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về pháp luật Luật Lao động hay một số văn bản pháp luật khác liên quan quy đinh về vấn đề này.

2. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại.

(Điều 4, Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ) quy định:

– Kịp thời, khách quan, công khai, dân chủ và theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại và cá nhân, tổ chức liên quan.

3. Hình thức khiếu nại:

Điều 6, Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ) quy định:

Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

4. Trình tự khiếu nại.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người sử dụng lao động (đại diện theo pháp luật của đơn vị).

Khiếu nại lần đầu: Người bị xâm phạm gửi đơn đến người sử dụng lao động, trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày người lao động nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động).

Người sử dụng lao động (người có thẩm quyền) phải giải quyết vụ việc trong thời hạn 30 ngày đối với vụ việc bình thường và 45 ngày đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày đối với vụ việc bình thường và 60 ngày đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý (Điều 20 NĐ 24/2018/ NĐ-CP)

Trong thời hạn 30 ngày đối với vụ việc bình thường và 45 ngày đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai (Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ; Đã hết thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ mà khiếu nại lần hai không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính (Điểm b khoản 2 Điều 10, Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ).

5. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

– Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.

– Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23, Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ mà khiếu nại không được giải quyết.

VĂN THIỆN

Nguồn: Phổ biến pháp luật lao động Trà Vinh

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com