Xin chào: View Profiles | Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại Học Trà Vinh
Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Thông tin cá nhân

2962845 Lượt xem

Bạn phải đăng nhập mới có thể xem thông tin.
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023