Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1099 Lượt xem

Trường hợp nào tiếp nhận công chức không qua thi tuyển ?

Ông Huỳnh Trần Thanh Trúc (Cần Thơ) đang công tác tại Ban Tổ chức-Kiểm tra trong cơ quan chính trị-xã hội, có nguyện vọng được xét tuyển công chức không qua thi tuyển nên đề nghị được hướng dẫn về quy định này.

Từ tháng 4/2006 đến tháng 9/2012, ông Trúc công tác tại văn phòng. Ông học đại học từ năm 2008, đến năm 2012 thì tốt nghiệp. Tháng 10/2012, ông Trúc được bầu vào Ủy ban Kiểm tra và có quyết định công nhận của Trung ương. Từ năm 2012 đến nay ông vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở trình độ Đại học.

Khi có nguyện vọng được xét tuyển công chức không qua thi tuyển, ông được cơ quan cho biết, đối với các cơ quan cấp tỉnh không có quy định này, tất cả công chức đều phải qua thi tuyển.

Ông Trúc hỏi, trường hợp của ông có được xem xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Huỳnh Trần Thanh Trúc như sau:

Ngày 15/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này áp dụng đối với:

– Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

– Cơ quan quản lý công chức, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1. Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, quy định: Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

Đề nghị ông Huỳnh Trần Thanh Trúc đối chiếu các quy định nêu trên với quá trình công tác của bản thân để rõ về đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn, điều kiện, làm cơ sở đề nghị cơ quan quản lý công chức xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Theo Chinhphu.vn

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023