Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1573 Lượt xem

Thông báo tổ chức tư vấn Kỹ năng Nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng liên quan đến việc lựa chọn, xây dựng đề cương và triển khai đề tài nghiên cứu. Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh tổ chức buổi tư vấn kỹ năng Nghiên cứu khoa học cho sinh viên với thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: Lúc 07:30 Ngày 01/12/2017 (Thứ sáu)

– Địa điểm: Phòng E21.105 Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

2. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên Trường đại học Trà Vinh

3. Địa điểm đăng ký:

Trung tâm Dịch vụ Việc làm – Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh.

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (247)

* Lưu ý: Trang phục khi tham dự tư vấn phải gọn gàng, lịch sự

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023