Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
2181 Lượt xem

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật dành cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu tiếng Nhật của của cán bộ, giảng viên Nhà Trường, Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật dành cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Trà Vinh như sau:

  1. Đối tượng chiêu sinh: Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Trà Vinh.

Xem thêm

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023