Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTDVVL ngày 25/01/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

Trình độ đào tạo: Dạy nghề 03 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên (biết đọc và biết viết).

Số lượng mô đun đào tạo: 6 (gồm: 05 mô đun và 01 môn học)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Có hiểu biết về một số vấn đề cơ bản của ngành sản xuất cây cảnh, cây thế về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản của công việc nhân giống, chọn giống, chọn chậu, chọn cây phôi và chọn chất trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây cảnh nghệ thuật.

+ Nêu được các bước trong việc cắt tỉa, tạo tán, tạo dáng, tạo thế, lão hóa đối với cây cảnh nghệ thuật, kết hợp được các công nghệ cao và công nghệ truyền thống trong việc tạo dáng, thế cho cây cảnh.

+ Trình bày được các biện pháp quản lý dịch hại trên cây cảnh và tổ chức được khâu bán hàng mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội.

+ Trình bày được quy trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị sử dụng trong nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh.

– Kỹ năng:

+ Lựa chọn và nhân giống một số cây cảnh phù hợp với vùng sinh thái của vùng và nhu cầu thị trường. Tính toán được hiệu quả kinh tế khi sản xuất các loại cây cảnh.

+ Thực hiện được việc tạo tán, dáng, thế cho các loại cây cảnh nghệ thuật.

+ Thực hiện thành thạo các công việc trồng và chăm sóc, cắt tỉa tạo tán, cắt tỉa tu bổ trên cơ sở nâng cao giá trị về mặt thẩm mỹ của cây cảnh nghệ thuật.

+ Thực hiện được việc quản lý dịch hại trên cây cảnh và biết cách trưng bày sản phẩm cây cảnh nghệ thuật tại các cuộc triển lãm và tại gia đình.

+ Sử dụng được các trang thiết bị dụng cụ để trồng và chăm sóc cây cảnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Thái độ:

+ Có ý thức được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động.

+ Có trách nhiệm với công việc và các sản phẩm mà mình làm ra.

  1. Cơ hội việc làm:

– Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học: 320 giờ

– Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ

  1. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu:

– Thời gian thực học môn học và các mô đun đào tạo nghề: 320 giờ.

– Thời gian học lý thuyết: 50 giờ (chiếm 15,6% tổng thời gian đào tạo).

– Thời gian học thực hành: 270 giờ (chiếm 84,4% tổng thời gian đào tạo).

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC:

Mã 

MĐ/ MH

Tên mô đun/môn học Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra *
MĐ 01 Chuẩn bị cây nguyên vật liệu 53 5 44 4
MĐ 02 Tạo hình cơ bản cho cây cảnh 56 6 46 4
MĐ 03 Hoàn thiện dáng và thế cây cảnh 56 15 37 4
MĐ 04 Chăm sóc cây cảnh 45 10 31 4
MĐ 05 Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm 50 10 36 4
MH 06 Khởi sự doanh nghiệp 24 4 20 0
Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 20
Tổng cộng 320 50 250 20
Phần trăm (%) 100 15,6 84,4

Ghi chú: * Số giờ kiểm tra môn học/mô đun và cuối khóa được tính vào giờ thực hành.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ DẠY NGHỀ 03 THÁNG

  1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

– Chương trình dạy nghề trình dạy nghề dưới 3 tháng của nghề “Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ nghề. Chương trình gồm có 05 mô đun và 01 môn học như sau:

+ Mô đun 01: “Chuẩn bị cây nguyên vật liệu” có thời gian đào tạo 53 giờ (lý thuyết 5 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 04 giờ); Mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nhận biết các đặc điểm cơ bản của cây cảnh, cách nhân giống, xử lý cây phôi.

+ Mô đun 02: “Tạo hình cơ bản cho cây cảnh” có thời gian đào tạo 56 giờ (lý thuyết 6 giờ, thực hành 50 giờ, kiểm tra 04 giờ); Mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về các dáng, thế cơ bản một số loại cây cảnh nghệ thuật, kỹ thuật cắt tỉa tạo hình cho cây cảnh, cây dáng thế.

+ Mô đun 03: “Hoàn thiện dáng, thế cây cảnh” có thời gian đào tạo 56 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 41 giờ, kiểm tra 04 giờ); Mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc như lão hóa cây, làm lộ rễ cây và đưa cây cảnh vào chậu.

+ Mô đun 04: “Chăm sóc cây cảnh” có thời gian đào tạo 45 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 35 giờ, kiểm tra 04 giờ); Mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thay đất, thay chậu, tưới nước, bón phân cho cây cảnh; nhận biết các loài dịch hại trên cây cảnh từ đó đưa ra được các biện pháp phòng chống hiệu quả, an toàn cho người và môi trường.

+ Mô đun 05: “Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm” có thời lượng 50 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 40 giờ, kiểm tra 04 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trưng bày sản phẩm và bán sản phẩm cây cảnh của mình ra ngoài thị trường đạt hiệu quả cao.

+ Môn học 06: “Khởi sự doanh nghiệp” là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các nghề đào tạo, có thời gian đào tạo là 24 giờ, trong đó có 04 giờ lý thuyết và 20 giờ thực hành. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành xác định những yếu tố cần thiết trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh.

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học:

– Thời gian ôn tập (thực hành): Không quá 4 giờ.

– Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học (thực hành kỹ năng nghề): 2 giờ.

  1. Các chú ý khác:

– Khi tổ chức dạy nghề, cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở, các làng nghề sản xuất cây cảnh, cây thế để học hỏi kinh nghiệm.

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com