Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 203/QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm)

Tên nghề: Sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề Sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh trong tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Nêu được kiến thức chuyên ngành tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng trong thực tiễn và tương lai gần;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, bỏng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

– Kỹ năng:

+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn..

– Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;

+ Rèn luyện kỹ năng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề Sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng;

+ Yêu nghề, thái độ học tập tích cực, rèn luyện nỗ lực và có ý thức vươn lên, có đạo đức nghề nghiệp.

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề người học có thể trực tiếp tham gia làm:

– Thợ sửa chữa, lắp đặt bảo dưỡng tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ cục bộ thông dụng;

– Vận hành các thiết bị điện lạnh thông dụng;

– Công nhân làm việc tại các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các cơ sở dịch vụ; công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng tủ lạnh và điều hòa cục bộ thông dụng.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 405 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10  giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 405 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 110 giờ; Thời gian học thực hành: 275 giờ; thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 20 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
MĐ 01 Điện cơ bản 60 15 42 3
MĐ 02 Lạnh cơ bản 60 15 40 5
MH 03 An toàn, vật liệu và đo lường điện 45 30 13 2
MĐ 04 Sửa chữa, lắp đặt và vận hành tủ lạnh dân dụng 120 25 90 5
MĐ 05 Sửa chữa, lắp đặt và vận hành điều hoà nhiệt độ cục bộ 120 25 90 5
Tổng cộng 405 110 275 20

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị trực quan kết hợp trình chiếu để giới thiệu rõ các thiết bị và các kỹ năng nghề sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng, các quy trình nghề cơ bản đến chuyên để làm sinh động bài giảng.

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

– Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác mẫu, tạo kỹ năng cho người học khi học tập.

– Ngoài ra thường xuyên tổ chức học ngoại khóa, tham quan các cơ sở sửa chữa, lắp đặt vận hành điện lạnh dân dụng để phát huy sự nhận thức, tư duy, sáng tạo của nghề nghiệp cho người học.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ
2 * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com