Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Sửa chữa lắp đặt điện tử dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:191 /QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm DVVL )

Tên nghề: Sửa chữa lắp đặt điện tử dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa lắp đặt điện tử dân dụng.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng.

+ Có khả năng nhận biết và xác định được các hiện tượng hư hỏng, phân tích được nguyên nhân và lập được trình tự kiểm tra, sửa chữa.

+ Có kiến thức hiểu biết về lắp đặt, sử dụng và căn chỉnh các thiết bị điện tử dân dụng.

+ Có khả năng đọc và phân tích nguyên lý làm việc của các mạch điện tử dân dụng.

+ Có kiến thức cơ bản để nhận biết và xác định các loại linh kiện điện tử dân dụng trên thị trường.

– Kỹ năng:

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường trên các thiết bị điện tử dân dụng.

+ Phân tích phán đoán khoanh vùng và xác định được nguyên nhân hỏng từ  hiện tượng hư hỏng trên các thiết bị điện tử dân dụng.

+ Sử dụng, lắp đặt và cân chỉnh được các thiết bị điện tử dân dụng có trên thị trường.

+ Sử dụng tốt các dụng cụ đo kiểm, lựa chọn và thay thế được các linh kiện hỏng một cách chính xác, an toàn.

– Thái độ:

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, động cơ học tập và giải quyết vấn đề về nghiệp vụ hợp lý.

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

  1. Cơ hội việc làm:

Người học nghề  Sửa chữa Ti vi, đầu VCD, DVD và đầu kỹ thuật số được bố trí làm việc tại các cơ sở lắp ráp, trạm bảo hành của các công ty sản xuất thiết bị điện tử dân dụng và làm việc tại các cửa hàng buôn bán, sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng…..
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo:  3  tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 390 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp:18 giờ ( Trong đó thi tốt nghiệp: 10 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 390 giờ

Thời gian học lý thuyết:  68 giờ; Thời gian học thực hành:  314  giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ01 Kỹ thuật điện tử 30 8 20 2
MĐ02 Sửa chữa tivi đèn hình CRT 60 15 43 2
MĐ03 Sửa chữa tivi mầu kỹ thuật số LCD 120 15 103 2
MĐ04 Sửa chữa đầu VCD DVD 90 15 74 1
MĐ05 Sửa chữa đầu kỹ thuật số 90 15 74 1
Tổng cộng: 390 68 314 8

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Phân bố thời gian và chương trình cho môn học môn đun đào tạo nghề.

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị trực quan kết hợp trình chiếu để giới thiệu rõ các thiết bị và các kỹ năng nghề vận hành thiết bị điện tử

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ
2 * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com