Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Sửa chữa lắp đặt điện dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 198/QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Sửa chữa lắp đặt điện dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa lắp đặt điện dân dụng.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05 Mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề  Điện dân dụng

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và các quy trình lắp đặt của các loại máy điện.

+ Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

+ Đọc được các bản vẽ điện chiếu sáng

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và các quy trình sửa chữa các thiết bị điện dân dụng, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện….

– Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống điện chiếu sáng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sửa chữa các thiết bị điện dân dụng như bàn là, bếp điện, quạt điện…, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thông thường.

+ Lắp đặt, vận hành được các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa khí cụ điện vào hoạt động thực tế của nghề.

– Thái độ:

+ Rèn được tính cẩn thận, tỉ mỹ, Gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập

+ Rèn luyện phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

+ Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

+ Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm.

  1. Cơ hội việc làm:

– Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện dân dụng;

– Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 3 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 390 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 390 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 70giờ; Thời gian học thực hành: 290 giờ; thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 40 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH,

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH 01 An toàn điện 30 7 20 3
MH 02 Đo lường điện 30 8 20 2
MĐ 03 Lắp đặt điện chiếu sáng 120 20 85 15
MĐ 04 Thực hành thiết bị điện dân dụng 90 20 65 5
MĐ 05 Lắp đặt, vận hành động cơ KĐB 1 pha và 3 pha 120 15 100 5
Tổng cộng
390
70
290
30

IV.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Phân bố thời gian và chương trình cho môn học môn đun đào tạo nghề.

– Xây dựng đề cương chi tiết khi xây dựng “Chương trình dạy nghề” theo danh mục trên.

– Chú ý đảm bảo thời gian cho từng môn học, môđun tự chọn sao cho tổng của chúng không vượt quá khung thời gian cho phép.

– Danh mục các môn học, môđun cùng phân bổ thời gian xem trên bảng trên. Trong từng đề cương chương trình chi tiết đã có hướng dẫn ở cuối, căn cứ theo hướng dẫn đó xây dựng chương trình chi tiết của mình

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ
2 * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com