Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Sửa chữa lắp đặt điện công nghiệp

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 200/QĐ-TTDVVL ngày 25/2/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Sửa chữa lắp đặt điện công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề sửa chữa lắp đặt điện công nghiệp.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề  Điện công nghiệp.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và các quy trình lắp đặt của các loại máy điện.

+ Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

+ Đọc được các bản vẽ điện và giải thích được nguyên lý mạch điều khiển và động lực.

– Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thông thường.

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa khí cụ điện vào hoạt động thực tế của nghề.

– Thái độ:

+ Rèn được tính cẩn thận, tỉ mỹ, Gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập

+ Rèn luyện phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

+ Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

+ Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm.

  1. Cơ hội việc làm:

– Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các nhà máy, xí nghiệp;

– Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 390 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 70 giờ

– Thời gian học thực hành:  300 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 30 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH,

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH 01 An toàn điện 45 8 35 2
MH 02 Đo lường điện 45 8 35 2
MĐ 03 Máy điện 120 14 102 4
MĐ 04 Trang bị điện 180 40 128 12
Tổng cộng 390 70 300 20

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Phân bố thời gian và chương trình cho môn học môn đun đào tạo nghề.

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị trực quan kết hợp trình chiếu để giới thiệu rõ các thiết bị và các kỹ năng nghề vận hành quản lý lưới điện nông thôn, hướng dẫn các quy trình nghề từ cơ bản đến chuyên để làm sinh động bài giảng.

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

– Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác mẫu, tạo kỹ năng cho người học khi học tập.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ
2 * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com