Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
27 Lượt xem

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (tt)

Câu hỏi: NLĐ làm việc liên tục từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì thời gian nghỉ giữa giờ có được tính vào giờ làm việc không?

Trả lời:

Điều kiện để thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc là làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên. Với tình huống câu hỏi trên thì chia thành 2 trường hợp:

– Trường hợp 1: NLĐ làm việc liên tục từ 06 giờ trở lên và làm việc theo ca làm việc liên tục thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào thời giờ làm việc.

– Trường hợp 2: NLĐ làm việc liên tục từ 06 giờ trở lên và làm việc không theo ca làm việc liên tục thì thời gian nghỉ giữa giờ không được tính vào thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật. Khuyến khích NSDLĐ bảo đảm cho NLĐ có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: NLĐ làm việc vào ban ngày 6 giờ liên tục nhưng NSDLĐ không cho nghỉ trong giờ làm việc mà thanh toán lương cho 6,5 giờ thì có đúng quy định pháp luật không?

Trả lời:

Theo Điều 109 BLLĐ 2019 thì NLĐ làm từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 NĐ 145/2020/NĐ- CP thì NSDLĐ quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc.

Vì vậy, NLĐ làm việc vào ban ngày từ 6 giờ trở lên trong một ngày, NSDLĐ phải bố trí nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Trường hợp NSDLĐ không cho nghỉ trong giờ làm việc đối với NLĐ làm việc 6 giờ liên tục trong 01 ngày là trái với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Pháp luật lao động có quy định thời gian NLĐ nghỉ 30 phút trước khi làm thêm giờ 2 tiếng trở lên được tính vào thời gian làm việc không?

Trả lời:

BLLĐ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết không có quy định bắt buộc phải tính thời gian nghỉ trước khi làm thêm giờ vào thời giờ làm việc.

Việc quy định thời gian NLĐ nghỉ 30 phút trước khi làm thêm giờ 2 tiếng trở lên có được tính vào thời gian làm việc hay không được tính vào thời gian làm việc tùy thuộc vào NSDLĐ quyết định hoặc theo thoả thuận giữa NSDLĐ và NLĐ hoặc Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở (nếu có).

Câu hỏi: NSDLĐ huy động NLĐ làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần, sau đó hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần sang 1 ngày khác (NLĐ được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần sang 1 ngày khác) và không tính tiền lương làm thêm giờ đối với ngày nghỉ hàng tuần đã đi làm. Vậy NSDLĐ thực hiện như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Theo BLLĐ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thì ngày nghỉ hàng tuần là ngày được xác định rõ trong NQLĐ của NSDLĐ, NLĐ được nghỉ ngày đó, nếu NLĐ được huy động đi làm thêm thì NSDLĐ phải trả lương làm thêm giờ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 và Điều 98 BLLĐ 2019).

Do vậy, với tình huống nêu trong câu hỏi thì NSDLĐ thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Còn nữa….

Văn Thiện sưu tầm, trích dẫn.

Nguồn: Phổ biến pháp luật lao động Trà Vinh

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com