Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Quản lý và kinh doanh du lịch

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:196/QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề Quản lý và kinh doanh du lịch

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Nhận biết những kiến thức cơ bản, những từ ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn;

+  Nhận biết tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngành nghề thuộc lĩnh vực nhà hàng – khách sạn: buồng, lễ tân, nhà hàng, pha chế…;

+  Nhận biết được nét văn hóa đặc trưng và những phong tục tập quán của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới;

+  Nhận biết tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh nhà hàng – khách sạn;

+  Hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người quản lý và kinh doanh nhà hàng – khách sạn.

– Kỹ năng:

+  Thực hiện quy trình của nhân viên tiếp tân về: thủ tục đăng ký phòng (reservation), nhận phòng (check – in), phục vụ khách (service), thanh toán phòng cho khách (check – out);

+  Thực hiện công tác quản lý chuyên nghiệp của một tổ trưởng, ca trưởng cũng như các hoạt động quản trị, điều hành khách sạn;

+ Thực hiện quy trình phục vụ buồng, hướng dẫn khách sử dụng các trang thiết bị trong phòng của khách và xử lý những tình huống xảy ra (theo yêu cầu của khách hoặc phát sinh);

+ Thực hiện quy trình đón tiếp khách, phục vụ món ăn, phục vụ đồ uống theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đưa tiễn khách, dọn bàn tiệc, pha chế;

+  Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh trong nhà hàng khách sạn.

– Thái độ:

+  Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc;

+  Có tinh thần trách nhiệm với công việc;

+  Yêu ngành, yêu nghề, thái độ học tập tích cực, rèn luyện nỗ lực;

+ Tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp;

+  Có kỹ năng và thái độ cá nhân đúng đắn, có ý thức cầu tiến;

+  Có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công việc.

  1. Cơ hội việc làm:

–  Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp nghề Quản lý và kinh doanh du lịch, học viên có thể làm việc trong các nhà hàng khách sạn: Nhân viên tiếp tân khách sạn, lễ tân nhà hàng; quản lý, phục vụ nhà hàng, buồng; tổ chức sự kiện, pha chế,…

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 405 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10  giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 405 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 65 giờ; Thời gian học thực hành: 276 giờ; Thời gian kiểm tra: 64 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 Kinh doanh nhà hàng – khách sạn 60 26 30 4
MĐ 02 Nghiệp vụ nhà hàng 90 10 65 15
MĐ 03 Nghiệp vụ phục vụ bar 75 05 55 15
MĐ 04 Nghiệp vụ lễ tân 90 10 65 15
MĐ 05 Nghiệp vụ buồng 90 10 65 15
Tổng cộng 405 65 276 64

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị và phôi  liệu, trình chiếu để giới thiệu rõ các kỹ năng nghiệp vụ trong kinh doanh nhà hàng khách sạn….để làm sinh động bài giảng.

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

– Giáo viên hướng dẫn học viên tiếp cận thực tế tại các nhà hàng khách sạn trong và ngoài tỉnh, kết hợp với thực hành tại các nhà hàng khách sạn nhằm giúp học viên dễ dàng nắm rõ được các nghiệp vụ trong quản lý kinh doanh du lịch.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 05 giờ
2 *Mô đun tốt nghiệp (tích hợp

lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share ButtonTHÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023