Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1046 Lượt xem

Nguồn nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo: Nền tảng để phát triển

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/986707/nguon-nhan-luc-cho-he-sinh-thai-khoi-nghiep-sang-tao-nen-tang-de-phat-trien

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023