Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Kỹ thuật vận hành máy CNC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 193 /QĐ-DVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm DVVL)

Tên nghề: Kỹ thuật vận hành máy CNC

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề Kỹ thuật vận hành máy CNC.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Kiến thức lập trình vận hành máy CNC rất quan trọng để hiểu được cách thức  hoạt động của máy, từ đó có thể khắc phục các vấn đề liên quan đến vận hành máy CNC hoặc tối ưu hóa các quá trình gia công CNC.                                                                            –

+ Cách sử dụng máy tiện và máy Phay CNC, thực hiện các lệnh nội suy và lệnh chu trình trên máy tiện và máy Phay CNC và máy Tiện CNC theo yêu cầu của bản vẽ.

– Kỹ năng:

+ Giải thích được nguyên lý làm việc, cấu tạo của máy phay CNC và máy Tiện CNC.

+ Sử dụng được các phím chức năng điều khiển máy để vận hành, gia công và bảo trì máy Phay CNC và máy Tiện CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Trình bày được khả năng công nghệ của phay CNC và Tiện CNC.

+ Lập trình được các chương trình gia công với các mã lệnh G – code, M – code cho máy phay CNC và máy Tiện CNC.

+ Ứng dụng được phần mềm MasterCAM, Cimco… để thiết kế, lập trình gia công trên máy CNC

+ Vận hành, Gia công và bảo trì máy Tiện CNC.

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy CNC.

+Biết sử dụng an toàn và bảo quản các bộ dụng cụ tháo lắp, đo kiểm, bộ dụng cụ cơ khí.

+Gia công được một số chi tiết cơ khí.

+ Biết tháo lắp và kiểm tra được các thiết bị cơ khí.

– Thái độ:

+ Nghiêm túc trong học tập, thực hành;

+ Cẩn thận, chính xác trong các thao tác tháo lắp, kiểm tra và vận hành, bảo trì các thiết bị.

+ Có ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

  1. Cơ hội việc làm:

Người học sau khi học xong chương trình nghề “Kỹ thuật vận hành máy CNC” có thể thực hiện các công việc sau:

– Trực tiếp thực hiện vận hành các máy CNC.

– Làm kỹ thuật viên tại các công ty gia công cơ khí chính xác, công ty sản xuất các sản phẩm từ nhựa.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 8  giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 120 giờ; Thời gian học thực hành: 280 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MÔ ĐUN

Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 Lập trình mô phỏng gia công trên máy ảo Swansoft. 60 30 26 4
MĐ 02 Thiết kế chi tiết bằng phần mềm Mastercam và Cimco 60 30 26 4
MĐ 03 Vận hành máy Phay CNC 140 30 100 10
MĐ 04 Vận hành máy Tiện CNC 140 30 100 10
Tổng cộng 400 120 252 28

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị và phôi  liệu, trình chiếu để giới thiệu rõ về kỹ năng vận hành, đo kiểm chi tiết, kiểm tra tình trạng các thiết bị sẳn sàng giảng dạy.

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

– Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng cho người học khi học tập.

– Các mô đun phải được thực hiện theo trình tự từ MĐ1 đến MĐ4 và phải đảm bảo thời gian theo quy định.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ
2 *Mô đun tốt nghiệp (tích hợp

lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com