Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Kỹ thuật nuôi thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:12/QĐ-DVVL ngày 25/01/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm )

Tên nghề: Kỹ thuật nuôi thủy sản

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề Kỹ thuật nuôi thủy sản

Số lượng môn học: 07 môn học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Về kiến thức:

– Người học được trang bị kiến thức chuyên ngành nuôi thủy sản để áp dụng vào thực tế về sử dụng thức ăn, kỹ thuật nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, phòng trị bệnh và quản lý môi trường nuôi thủy sản.

Về kỹ năng:

– Sinh viên tốt nghiệp sẽ đạt những kỹ năng nghề nghiệp:

– Ứng dụng kỹ năng nghề nghiệp vào lĩnh vực thủy sản: kỹ thuật nuôi một số loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế, quản lý môi trường ao nuôi và phòng trị bệnh thủy sản.

Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

– Sinh viên có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh và sáng tạo trong nghề nghiệp; khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp; có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng cập nhật và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành.

  1. Cơ hội việc làm:

– Ngoài ra, học viên có thể tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 4.5 tháng

– Thời gian học tập: 18 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 405 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học và thi tốt nghiệp: 30 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 20 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học đào tạo nghề:  405 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 105 giờ; Thời gian học thực hành: 286 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH, MĐ

Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học đào tạo nghề
MH 01 Quản lý môi trường ao nuôi thủy sản 45 15 28 2
MH 02 Bệnh Tôm 45 15 28 2
MH 03 Bệnh cá 45 15 28 2
MH 04 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 45 15 28 2
MH 05 Kỹ thuật nuôi cá 75 15 58 2
MH 06 Kỹ thuật nuôi tôm 75 15 58 2
MH 07 Lưỡng thê bò sát 75 15 58 2
Tổng cộng 405 105 286 14

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị và dữ liệu để làm sinh động bài giảng.

– Nên phân nhóm học viên trong quá trình học tập để trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề.

– Giáo viên kèm cặp, uốn nắn trực tiếp các thao tác tạo kỹ năng cho người học khi học tập.

– Ngoài ra thường xuyên tổ chức học ngoại khóa, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dự án thực tế để phát huy sự nhận thức, tư duy, sáng tạo của nghề cho người học.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 60 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 10 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 50 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 02 giờ
2 *Môn tốt nghiệp (tích hợp

lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 03 giờ

 

Share ButtonTHÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023