Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1247 Lượt xem

Viên chức


Công ty/ tổ chức: Sở Công thương Trà Vinh

Mức lương: Nhà nước


Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại Sở Công thương Trà Vinh như sau

Phiếu đăng ký:http://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/TB83mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-161.2018.docx

Ứng viên gửi CV hoặc scan hồ sơ xin việc gửi qua email. Khi được gọi phỏng vấn, ứng viên mang theo hồ sơ cứng.\

Địa điểm làm việc: Trà Vinh

Link chi tiết thông báo tuyển dụng: https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/TB83-signed-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020-ngay-9-6-2020-1.pdf

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com