Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1068 Lượt xem

Tuyển dụng giáo viên các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021


Công ty/ tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

Mức lương: Nhà nước


Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

– Tên đơn vị tuyển dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

– Địa chỉ: Số 14, Đường 19/5, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

II. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí: Tổng số 63 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên (xét tuyển).

+ Môn Ngữ văn: 09 chỉ tiêu.

+ Môn Lịch sử: 06 chỉ tiêu.

+ Môn Địa lý: 05 chỉ tiêu.

+ Môn Sinh học: 01 chỉ tiêu.

+ Môn Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu.

+ Môn Hóa học: 03 chỉ tiêu.

+ Môn Tin học: 07 chỉ tiêu.

+ Môn Tiếng Anh: 19 chỉ tiêu.

+ Môn Thể dục: 06 chỉ tiêu.

+ Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 03 chỉ tiêu.

+ Môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.

+ Môn Ngữ văn Khmer: 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng

3. ​Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên

4. nội dung, hình thức xét tuyển giáo viên

5. Hồ sơ, phương thức nộp, địa điểm và thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

7. Thông báo kết quả xét tuyển giáo viên

8. Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2021

9. Phiếu đăng ký tuyển dụng 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh.

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (247).

Email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn       Website: https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn

Share ButtonTHÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023