Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
73 Lượt xem

Phó Trưởng Phòng Khách hàng, Phó Trưởng Phòng Kế toán ngân quỹ, Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm, Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh ngân hàng số


Công ty/ tổ chức: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh

Mức lương:


  I. ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

Tên đơn vị tuyển dụng: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh

Địa chỉ: 272A Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh, T. Trà Vinh

 II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

 

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Nơi làm việc

Phó Trưởng Phòng Khách hàng

01

 

Phó Trưởng Phòng Kế toán ngân quỹ

01

 

Chuyên viên khách hàng

02

Trụ sở CN, Duyên Hải

Giao dịch viên

03

PGD Càng Long, Trà Cú

Chuyên viên hỗ trợ hoạt động

02

Tiểu Cần, Duyên Hải

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm

01

Trụ sở Chi nhánh Trà Vinh

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh ngân hàng số

01

Trụ sở Chi nhánh Trà Vinh

* * Mô tả công việc và yêu cầu: Chi tiết mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng được thể hiện tại: https://jobs.lienvietpostbank.com.vn

 

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ, ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

* Nơi liên hệ đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (+247)

* Hình thức đăng ký:

– Ứng viên tải và hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel tại: https://jobs.lienvietpostbank.com.vn (lưu ý không làm thay đổi định dạng mẫu đơn)

– Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Trà Vinh –  Vị trí ứng tuyển – Họ và tên ứng viên. 

– Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn

Tiêu đề email ghi rõ: “Họ tên” – “Vị trí ứng tuyển” – “Doanh nghiệp/Đơn vị ứng tuyển”.

* Thời hạn đăng ký: đến ngày 11/8/2022 (ngày dự kiến tổ chức tuyển dụng: 15/8/2022)

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com