Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
63 Lượt xem

Nhân viên vận hành/ Operator


Công ty/ tổ chức: Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông

Mức lương: Thoả thuận


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH/ OPERATOR

 

I. ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông

Địa chỉ: Số 75, Đường 30/4, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

 

* Số lượng: 01 người

 

* Nơi làm việc: huyện Bình Đại – Tỉnh Bến Tre

 

* Yêu cầu:

 

Ÿ EDUCATION/ EXPERIENCE REQUIRED: Bachelor’s degree is mandatory with its background in Electrical in advance or other related. / Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện- Điện tử.

 

Ÿ KNOWLEDGE REQUIRED

–     Basic technical knowledge of power plant, substation, or other Plant related/ Kiến thức kỹ thuật cơ bản về nhà máy điện, trạm biến áp hoặc các nhà máy khác liên quan.

–     Basic knowledge electrical operation skills/ Wind turbine or others skill related as well. / Kiến thức cơ bản về kỹ năng vận hành điện / Tua bin hoặc các kỹ năng khác liên quan.

–     Word, excel PowerPoint internet searching./ Tìm kiếm trên internet Word, excel PowerPoint.

–     Working in Power Plant or substation 110kV/220kV and working in shift that is advance/ Làm việc tại Nhà máy điện hoặc trạm biến áp 110kV / 220kV và làm việc theo ca được báo trước

 

Ÿ  SKILL/ABILITY REQUIRED.

–     Ability to listen to and understand information and ideas presented through spoken words | and sentences./ Khả năng nghe và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày qua lời nói và câu từ.

–     Ability to communicate information and ideas in writing so others will understand./ Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng bằng văn bản để người khác hiểu.

 

Ÿ PRINCIPLE ACCOUNTABILITIES:

–     Be responsible at work, have a good attitude to work and learn, good teamwork and good communication. Ready to work in shifts/ Có tránh nhiệm trong công việc, thái độ làm việc và tinh cầu tiến học hỏi, khả năng làm việc nhóm tốt và giao tiếp tốt. Sãn sàng làm việc theo ca kíp.

–     Ability to read related P&ID drawings such as layout, single line diagram… primary and secondary circuit is an advantage/ Khả năng đọc các bản vẽ P&ID liên quan đến như layout, single line diagram… mạch điện sơ cấp và thứ cấp là một lợi thế.

–     Having basic knowledge of electrical safety and understanding of operating procedures for high, medium and low voltage electrical equipment, substation and Wind Turbine is an advantage./ Có kiến thức cơ bản về an toàn điện và hiểu biết quy trình vận hành các thiết bị điện cao áp, trung áp, hạ áp, sân trạm và Wind Turbine là một lợi thế.

–     Have basic knowledge of electromechanical, read and understand technical documents such as related normative procedures. / Có kiến thức cơ bản về cơ-điện, đọc hiểu các tài liều kĩ thuật như quy trình quy phạm liên quan

 

* Mô tả công việc/ Job purpose:

–     To be responsible for the operation task of the wind power plant systems./ Chịu trách nhiệm về công tác vận hành hệ thống nhà máy điện gió.

–     To follow up the safe, reliable, and efficient operation of the systems/ Theo dõi hoạt động an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả của hệ thống.

–     To carry out the duties of shift leader or operation manager when needed/ Thực hiện các nhiệm vụ của trưởng ca, Trưởng phòng Vận hành khi cần thiết;

 

 

.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ, ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

* Nơi liên hệ đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (+247) gặp Cô Hồng Phượng

* Hình thức đăng ký: Ứng viên gửi CV đến Email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn

Tiêu đề email ghi rõ: “Họ tên”- “ Vị trí ứng tuyển” – “ Doanh Nghiệp/Đơn vị ứng tuyển”

* Thời hạn đăng ký: đến ngày 20/5/2022 (hoặc khi tuyển được nhân sự).

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com