Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
74 Lượt xem

Giáo viên mầm non, Giáo viên tiểu học


Công ty/ tổ chức: Ủy ban nhân dân Thị xã Duyên Hải

Mức lương: Hành chính sự ghiệp


Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học như sau: (file đính kèm)http://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/241-tb-ubnd-tuyen-dung-giao-vien-mam-non-tieu-hoc-2020.pdf

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO
video 2

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com