Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Chế biến thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 204/QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Chế biến thủy sản

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề chế biến thủy sản

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Đào tạo người lao động có kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành Chế biến thủy sản ở trình độ sơ cấp gắn với thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực chế biến thủy sản, đáp ứng theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

– Kỹ năng:

+ Áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản và chế biến thủy sản

+ Thu hoạch, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản

+ Chế biến lạnh thủy sản

+ Chế biến khô thủy sản.

+ Chế biến đồ hộp thủy sản

– Thái độ:

+ Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

  1. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp Chế biến thủy sản, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

+ Công nhân kỹ thuật trong các công ty chế biến thủy sản

+ Nhân viên thu mua nguyên liệu thủy sản

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 05 tháng

– Thời gian học tập: 18 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 349 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học và thi tốt nghiệp: 78

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 2 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 349 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 84 giờ

– Thời gian học thực hành + kiểm tra định kỳ: 265 giờ

– Thời gian ôn tập + kiểm tra kết thúc môn học + thi tốt nghiêp: 43 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH, MH

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
MH 01 Vi sinh vật thủy sản 29 15 12 2
MH 02 Vệ sinh an toàn thực phẩm 32 15 15 2
MH 03 Xử lý và bảo quản nguyên liệu thủy sản 30 12 16 2
MH 04 Chế biến thủy sản lạnh đông 33 15 16 2
MH 05 Chế biến khô thủy sản 33 15 16 2
MH06 Chế biến đồ hộp thủy sản 30 12 16 2
MH07 Thực tập sản xuất tại nhà máy 162 160 2
Tổng cộng 349 84 251 14

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sử dụng dụng cụ, trang thiết bị và  giới thiệu rõ về những nội dung liên quan đến sự tồn tại và phát triển của vi sinh vật trong thủy sản, các mối nguy trong nguyên liệu thủy sản và áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm để giảm sự tồn tại của chúng sản phẩm sau cùng, các kỹ thuật bảo quản và chế biến thủy sản,…

– Giáo viên luôn quan sát và hướng dẫn người học để hình thành kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho học viên sau khi kết thúc khóa học.

– Ngoài ra giáo viên phải định hướng trước những kiến thức cần thiết cho khóa thực tập sản xuất để người học thích ứng với công việc trong nhà máy chế biến thủy sản

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp: Thời gian 02 giờ

Điều kiện để người học được dự thi kết thúc khóa học:

a) Các điểm tổng kết môn học phải đạt từ 5,0 điểm trở lên;

b) Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ

chức kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học.

  1. Hình thức thi kết thúc khóa học:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
 1 Lý thuyết nghề Vấn đáp 15 phút
Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
2 Thực hành nghề Bài thi thực hành về thực hiện quy trình  vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện ít nhất 02 công đoạn trong chế biến thủy sản Không quá 60 phút

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com