Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Chăn nuôi thú y

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 206/QĐ-TTDVVL ngày 25/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Chăn nuôi Thú y

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề Chăn nuôi Thý y

Số lượng môn học, môn học đào tạo: 07 môn học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Đào tạo người lao động có kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y ở trình độ sơ cấp gắn với thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, đáp ứng theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

– Kỹ năng:

+ Áp dụng kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng chăn nuôi gia súc, gia cầm

+ Áp dụng được phòng bệnh và điều trị bệnh trên gia súc, gia cầm

– Thái độ:

+ Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

  1. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp Chăn nuôi Thú y, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

+ Công nhân kỹ thuật trong các trang trại chăn nuôi

+ Công nhân trong các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm

+ Tự xây dựng trang trại và khởi nghiệp về chuyên ngành chăn nuôi

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 04 tháng

– Thời gian học tập: 16 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 330 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học hoặc thi tốt nghiệp: 10 tiết

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 tiết)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 330 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 120 tiết; Thời gian học thực hành: 210 tiết

– Thời gian ôn tập và thi cuối kỳ:  20 tiết

III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH, MH

Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học, môn học đào tạo nghề
MH 01 Thú y cơ bản 60 30 30 3
MH 02 Chăn nuôi heo 60 30 30 3
MH 03 Chăn nuôi gia cầm 60 30 30 2
MH 04 Chăn nuôi gia súc nhai lại 60 30 30 2
MH 05 Thực tập thực tế 90 90
Cộng 330 120 210  

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học đào tạo nghề:

– Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên giới thiệu rõ về những nội dung liên quan đến quá trình nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.

– Giáo viên luôn quan sát và hướng dẫn người học để hình thành kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho học viên sau khi kết thúc khóa học.

– Ngoài ra giáo viên phải định hướng trước những kiến thức cần thiết cho khóa thực tập thực tế để người học thích ứng với công việc trong chuyên môn.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề
 

 

– Lý thuyết nghề

Viết Không quá 30 phút
 

Vấn đáp

Chuẩn bị không quá: 20 phút;

Trả lời không quá:   10 phút

Trắc nghiệm Không quá: 30 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 05 giờ
2 *Môn học tốt nghiệp (tích hợp

lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 05 giờ
Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng B11.202, B11.302 Tòa Nhà B1, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com