Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Chăm sóc sức khỏe trẻ em cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TTDVVL ngày 10/4/2019 của Giám đốc Trung tâm DVVL)

Tên nghề: Chăm sóc sức khỏe trẻ em cơ bản

Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Cha mẹ trẻ, người lao động có nhu cầu làm việc trong môi trường chăm sóc trẻ và hỗ trợ bà mẹ sau sinh; Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 02

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.

– Kiến thức:

+ Nhận định và chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

+ Theo dõi, chăm sóc và xử trí trẻ sốt tại nhà an toàn.

+ Nhận định và xử trí ban đầu sơ cấp cứu trẻ.

– Kỹ năng:

+ Thực hành nhận định và chăm sóc trẻ sơ sinh.

+ Tiến hành theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ.

+ Tiến hành và xử trí trẻ sốt tại nhà.

+ Phát hiện và tiến hành xử trí sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ tại cộng đồng an toàn.

– Thái độ: Yêu ngành nghề, yêu trẻ, trung thực, có tính kiên nhẫn trong công tác chăm sóc trẻ.

  1. Cơ hội việc làm:

– Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng chỉ đào tạo, học viên có thể tự theo dõi phát hiện dấu hiệu bất thường, chăm sóc và xử trí sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ tại nhà, tại trường học hoặc tại trung tâm nuôi dạy trẻ.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

– Thời gian học tập: 06 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 190 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun: 20 giờ

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 210 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 30 giờ;

+ Thời gian học thực hành: 160 giờ;

+ Thời gian kiểm tra, thi kết thúc mô đun: 20 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Mã MH,

 Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
 

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học, mô đun đào tạo nghề        
MĐ 01 Chăm sóc trẻ cơ bản 105 15 80 10
MĐ 02 Sơ cấp cứu trẻ 105 15 80 10
Tổng cộng 210 30 160 20

IV. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ DƯỚI 3 THÁNG

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

– Trong chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 3 tháng nghề Chăm sóc sức khỏe trẻ em cơ bản thiết kế tổng số giờ học tối thiểu là: 210 giờ (Lý thuyết:30 giờ; Thực hành:160giờ; Kiểm tra, thi: 20 giờ).

– Chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 3 tháng nghề Chăm sóc sức khỏe trẻ em cơ bản với 02 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại biểu mục III. Đây là 02 mô đun đào tạo nghề bắt buộc phải thực hiện.

– Các mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài, từ đó giáo viên tự xây dựng chương trình chi tiết nội dung của các bài học để thuận lợi khi lên lớp.

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun, kết thúc khóa học:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kết thúc mô đun:

– Kiến thức

– Kỹ năng nghề

 

Trắc nghiệm (MCQ)

Thực hành chạy trạm

 

Không quá 1giờ

Không quá 2 giờ

2 Kết thúc khóa học:

– Kiến thức  (tổng hợp MĐ1 và MĐ2)

– Kỹ năng nghề (tổng hợp MĐ1 và MĐ2)

 

Tổng điểm = (MĐ1+ MĐ2)/2

 

Tổng điểm = (MĐ1+ MĐ2)/2

 

 

 

 

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com