Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Co-op

Chương trình thực tập InternShip Nhật Bản

Ngày 09.01.2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm, Khoa Nông nghiệp Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh đã đưa 05 sinh viên ngành Nông nghiệp đi thực tập InternShip Nhật Bản (đợt 1) và 04 sinh viên khác (đợt 2) dự kiến vào tháng 03/2019. Sinh viên ngành Nông nghiệp tham gia chương trình […]

+ Xem thêm

Trang đào tạo hợp tác doanh nghiệp

+ Xem thêm


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com