Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
1551 Lượt xem

Các bước người lao động cần làm để nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

https://www.travinh.gov.vn/1426/37932/65237/646039/chinh-sach-moi/cac-buoc-nguoi-lao-dong-can-lam-de-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023