iso Trung tâm

BM1_KH.doc

BM2_Thống kê thông tin tốt nghiệp

BM3_Thông tin nghành nghề số lượng SVTV

BM4_Thông báo tuyển dụng

BM5_Mẫu tiếp nhận hồ sơ

BM6_Giấy giới thiệu việc làm

BM7_Kế hoạch PVTD

BM8_Danh sách ứng viên

BM9_Phiếu đánh giá ứng viên

BM10_Kết quả phỏng vấn

BM11_Báo cáo tình hình GTVL

BM12_Mẫu biên bản

QT Phối hợp GTVL

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO
Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2017
Thống kê truy cập
  • 1
  • 191
  • 254 number_format_thousands_sep470

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com