Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp và các qui định hiện hành của Nhà Trường nhằm tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm và thực hiện các dịch vụ trong sinh viên.

1. Tư vấn giới thiệu về nghề, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường.

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho người học của Nhà trường.

3. Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

4. Thiết lập hệ thống thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

5. Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm.

6. Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: Làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng…

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

9. Khảo sát, thống kê việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

10. Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

11. Phối hợp với tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

12. Liên lạc, phối hợp với những người đã học tập tại trường, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học.

13. Hỗ trợ công tác Hội cựu sinh viên.

14. Lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ toàn thể sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường của Trường Đại học Trà Vinh.

15. Tham mưu đề xuất bồi dưỡng tay nghề cho sinh viên sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp, tham gia đóng góp cải tiến chương trình đào tạo của Trường.

16. Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực (dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Trường đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định.

17. Thành lập các câu lạc bộ trong sinh viên.

 

Share Button

THÔNG BÁO MỚI
VIDEO
Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2017
Thống kê truy cập
  • 2
  • 193
  • 254 number_format_thousands_sep472

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com